Pilootproject Slimme meters

Pilootproject Slimme meters in uitvoering

In 2009 is Eandis gestart met een beperkt proefproject rond slimme meters te Leest en Hombeek. Na gunstige evaluatie werd een verdere uitrol opgestart waarbij 40.000 meters geplaatst worden over gans Vlaanderen, in een beperkt aantal pilootgebieden. De Stad Aalst maakt deel uit van dit proefproject.

Schepen Ann Van de Steen (Sp.a) : Op 7/03/2011 werd dit project voorgesteld aan het College van Burgemeester en Schepenen. Alle betrokken bewoners werden geïnformeerd door middel van een aantal algemene communicaties en een individueel schrijven over de aanpassingen die Eandis zal uitvoeren aan hun installatie.

In 2012 werden heel wat voorbereidende werken aan aansluitingen en cabines uitgevoerd. Bij deze wil ik u informeren dat het project nu een nieuwe fase intreedt : vanaf heden zullen de eerste slimme meters geplaatst worden in Aalst. In Aalst zullen in dit kader ongeveer 4.000 slimme meters geplaatst worden.

Schepen Ann Van de Steen (Sp.a) : Een slimme meter is een nieuwe generatie van digitale meters. De slimme elektriciteits- of aardgasmeter registreert je energieverbruik, maar omdat hij in verbinding staat met de systemen van de netbeheerder, kunnen die de meter van op afstand aflezen en bedienen. Zo kunnen ze op termijn bijsturen indien nodig en de kwaliteit van het net garanderen.
Je krijgt hierdoor een beter zicht op je energieverbruik. Elk kwartier stuurt je slimme meter de meterstanden door naar het systeem. Je kan je inschrijven op een speciale website waar je de evolutie van je verbruik kan volgen. Je ziet op welke momenten van de dag, week of maand je energieverbruik het hoogst en het laagst is. Eandis maakt de vergelijking met je verbruik van de week of maand voordien en bezorgt je dit in een overzichtelijk verbruiksrapport.
Eandis leest en bedient je meter van op afstand. Er hoeft geen medewerker meer te komen voor:
- jaarlijkse meteropname voor elektriciteit en aardgas
- openen of sluiten van je meters
- noteren van de meterstanden als je van energieleverancier verandert

Voor vragen kan men terecht bij
Gratis nummer 0800 63 300
· uitsluitend info over het onderzoeksproject
· uitsluitend voor de deelnemers aan het onderzoeksproject
Algemeen nummer Eandis 078 35 35 34
Voor alle andere vragen : Woonwinkel / VZW BEA

|Design by Printevent ® Web Solutions | © 2012 Alle Rechten Voorbehouden Ann Van de Steen |