Persmededeling Freya Van Den Bossche Vlaams minister van energie, wonen, steden en sociale economie

19 oktober 2012
Vlaams minister van Steden Freya Van den Bossche steunt 3 Oost-Vlaamse stadsvernieuwingsprojecten

Gent krijgt voor de herontwikkeling UCO-site in Gent een projectsubsidie van 3.5 mio euro. Aalst en Eeklo, krijgen via een conceptsubsidie financiële en inhoudelijke ondersteuning om hun stadsvernieuwingsproject uit te werken. Dat besliste de Vlaamse Regering vandaag op voorstel van Vlaams minister van Steden Freya Van den Bossche

Vlaams minister Van den Bossche heeft jaarlijks 12,5 miljoen euro ter beschikking voor de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten. De 13 centrumsteden, Brussel en 21 provinciale steden kunnen een aanvraag indienen. De projecten mikken op een kwaliteitsvolle en blijvende verandering in een buurt of een stadsdeel. Bij de beoordeling van de projecten wordt rekening gehouden met een aantal kwaliteitscriteria: het totaalkarakter van het project, de kwaliteit van het architecturaal en stedenbouwkundig ontwerp waarbij aandacht is voor duurzaamheid en energiezuinigheid, de participatie van de buurtbewoners bij het ontwerpproces en de realisatie, en een nauwe samenwerking met privéontwikkelaars.

Een projectsubsidie wordt toegekend aan sterke en voldragen stadsprojecten, die aan alle kwaliteitscriteria voldoen. Een conceptsubsidie wordt gegeven aan projecten met potentieel. Hiermee krijgt een stad de hulp van een team van experts om een vernieuwende visie te ontwikkelen en een stevige basis te leggen om het project startklaar te maken.
Voor deze oproep stadsvernieuwing waren er 23 aanvragen. Na onderlinge vergelijking stelde de jury de vier geselecteerde projecten aan de minister voor. Nog eens zes projecten worden begeleid in een voortraject.
Quote Vlaams minister Freya Van den Bossche: “Sinds het begin van de legislatuur in 2009 kregen intussen 12 projecten een projectsubsidie. Het is bij uitstek het instrument waarmee steden tegemoet kunnen komen aan de vraag naar betaalbare woningen in leuke, toekomstgerichte buurten voor nieuwe bewoners. En dat is precies de uitdaging waar het gros van de steden voor staat.”

Meer info via Gorik Van Holen: 0478 36 75 68

Informatie per stadsvernieuwingsproject

1. projectsubsidies: Gent: Herontwikkeling UCO-site
In 2010 kocht de stad Gent de UCO-site, een 11 hectare groot gebied bij de dichtbevolkte 19de eeuwse volkse Bloemekenswijk. Met deze aankoop mikt de stad op drie realisaties: de herontwikkeling van het terrein als site voor sociale economiebedrijven, de herwaardering van de Bloemekenswijk zonder afbreuk te doen aan haar geschiedenis en eigenheid. Natuur en landschapsherstel vormen een derde doelstelling van het project.
De in 2011 goed aangewende conceptsubsidie resulteerde in een masterplan, dat als basis diende voor het stadsvernieuwingsproject. Naast de herontwikkeling van het gebouw wordt er geïnvesteerd in gemeenschappelijke infrastructuur met polyvalente ruimtes en restaurant, alsook in inrichting van de openbare ruimte.

De stad Gent ontvangt voor dit project 3.500.000 euro.

2. Conceptsubsidies: Aalst rechteroever, ’die van over ’t water’, is gescheiden van het stadscentrum door Dender en spoor. Het gebied kampt met een sociale en economische achterstand, wat het (samen)leven bemoeilijkt. De stad Aalst wil deze buurt uit een neerwaartse spiraal halen en vertrekt daarom eerder vanuit de troeven van de wijk dan van de problemen. Een belangrijke troef is de aanwezigheid van de carnavalswerkhallen.
De stad Aalst zal de conceptsubsidie gebruiken voor een studie om de buurt te herwaarderen. Hierbij komen verschillende aspecten aan bod: naast een stedenbouwkundige conceptontwikkeling zullen ook de mogelijke samenwerkingsverbanden tussen de sociale economie, de creatieve economie en het carnavalsgebeuren onderzocht worden.

|Design by Printevent ® Web Solutions | © 2012 Alle Rechten Voorbehouden Ann Van de Steen |