officiële voorstelling vloertegel (Statieplein) en kunstwerk (busstation)

 Officiële voorstelling vloertegel (Statieplein) en kunstwerk (busstation)

Eind 2001 sloegen de stad Aalst, De Lijn, de NMBS, de Post en NV Amylum de handen in mekaar om de Aalsterse stationsomgeving (aso) grondig te verfraaien. Er werd een internationale wedstrijd uitgeschreven met architectenbureau Christian Kieckens Architects als laureaat.

Dit bureau werkte een masterplan uit voor het station en de hele omgeving errond. Het plan werd ingedeeld in 12 deelprojecten, die zowel linker- als rechteroever van de stad nieuwe mogelijkheden geven.

Enkele van deze deelprojecten zijn al gerealiseerd : het werfplein, de nieuwe St-Annabrug, het busstation en een deel van het Statieplein zijn klaar, alsook de ontwikkeling van de postsite. Andere dossiers zijn in voorbereidingsfase of zijn momenteel in uitvoering, zoals de werf waarop we ons nu bevinden.

Het schetsontwerp voor het nieuwe Statieplein werd opgemaakt door architect Christian Kieckens en nadien verder uitgewerkt door de stad. Door de verhuis midden 2012 van alle busperrons naar de Dokter André Sierensstraat wordt het centrale deel van het Statieplein autovrij gemaakt ; zo krijgt het plein zijn stedelijke uitstraling terug. Autoverkeer is wel nog mogelijk, je zal voortaan rondom het plein rijden. Er zijn geen niveauverschillen, waardoor het plein ook makkelijker plaats zal kunnen bieden aan evenementen. Een mooie fontein zal het plein een speelse toets geven. Ook aan de horeca-uitbaters werd gedacht ; rondom het Statieplein zijn terraszones voorzien waar mogelijk.

Met de aanleg van het Statieplein wordt een nieuwe pleinruimte tussen station en stad gecreëerd. Het vroegere drukke verkeersplein, waar de bussen hun halte hadden en de chaos van auto’s de veilige oversteekbaarheid voor voetgangers hinderde – wordt omgetoverd tot een mooi en kwalitatief plein, dat ruimte zal bieden voor de toerist, schoolgaande jeugd, pendelaar,… die de stad binnenkomt vanaf het station. Het plein nodigt uit, en laat de unieke identiteit van Aalst zien door haar vormgeving en vooral door het specifieke materiaalgebruik.

De verwezenlijking van het Statieplein is een uitdaging voor zowel de ontwerpers als uitvoerders. O.a. de heraanleg van het Statieplein is bezwaarlijk een standaardwerk te noemen en noodzaakt iedereen tot ‘out of the box’-denken.

Eén van de huzarenstukjes was het verwezenlijken van de ‘Dirk Martens’-tegel, zoals hij hier wordt voorgesteld. Alle stappen, van ontwerp tot plaatsing, zijn nauwgezet samen besproken om niets aan het toeval over te laten. De tegels die nu aan jullie worden voorgesteld zijn het resultaat van een samenwerking tussen architect, kunstenares, producent en bouwkundigen. Bij deze nodig ik jullie nu al uit om het plein te komen bekijken eens alle 2800 (!) tegels volgens een nauwgezet patroon zijn aangelegd.

Wil je meer weten over deze tegels, bekijk dan gerust de video van de leverancier. Je kan met vragen ook terecht bij één van mijn medewerkers.

Zoals jullie zien zijn momenteel de werken op het Statieplein en in de Stationsstraat in volle uitvoering. De rioleringswerken zijn uitgevoerd, momenteel wordt de bovenbouw gerealiseerd. Later volgen nog de Cumontstraat en de Maj. Claserstraat. Het einde van de werken is voorzien in het najaar van 2013.

Momenteel bouwt NMBS-Holding de nieuwe fietsenstalling in de Maj. Claserstraat. Terzelfdertijd zal De Lijn haar Lijnwinkel inrichten, in het voormalige café Monaco. Beide zullen klaar zijn voor gebruik dit najaar.

Op dat moment is de vernieuwing van de ganse voorzijde van het stationsproject een feit. Een verhaal, dat startte in 2007 met de heraanleg van de Albert Lienartstraat en de Stationsstraat, de heraanleg van het Werfplein en de bouw van de nieuwe Sint Annabrug, de realisatie van een nieuw busstation kent 6 jaar later een mooi einde met als kers op de taart ons vernieuwde Statieplein.

Uiteraard stoppen de inspanningen van de stad in het vernieuwingstraject van haar stationsomgeving niet hier. Samen met de partners de Lijn, de NMBS-Holding en de NV Infrabel zorgen we er de komende jaren ook voor dat de vernieuwingen aan de voorzijde ook een antwoord krijgen aan de huidige achterzijde. Op de site van de bestaande pendelparking komt een parkeergebouw voor ca 900 wagens, een gebouw met publieke voorzieningen, een private projectontwikkeling en een mooi stedelijk plein met een brug over de Dender. Er zal door alle partners nog hard moeten gewerkt worden om ook daar de droom voor Aalst waar te maken. Als schepen van stadsvernieuwing en Openbare Werken wens ik dan ook samen met de betrokken partners de handen in elkaar te slaan om ook deze plannen werkelijkheid te laten worden.

Foto's

 

|Design by Printevent ® Web Solutions | © 2012 Alle Rechten Voorbehouden Ann Van de Steen |