AANTREKKELIJKE STAD

 

 

 

 

 

Voor mij heeft dit niet altijd met het uitzicht te maken, een stad moet kindvriendelijk zijn, jonge gezinnen moeten de weg vinden naar de stad. Mijn taak hierin is duidelijk : zorgen voor betaalbare woningen. We hebben hiervoor al enkele projecten opgestart en symposia georganiseerd. Wees gerust, we weten waar we naartoe willen. Ik wil verder werken aan de groei van deze stad. Er zijn nog heel wat mogelijkheden. Wonen boven een school bijvoorbeeld. We gaan dat echt realiseren in deze stad.

VEILIGHEID

Met het plaatsen van de camera's hebben we al een belangrijke stap gezet in het veiligheidsdossier maar we willen ook iedereen, dus ook diegenen met slechte bedoelingen, het signaal geven dat we deze stad veilig willen hebben. De problemen zijn in kaart gebracht, we gaan daar nog meer actie ondernemen.  Het sluit ook aan bij mijn opzet om jullie Aalstenaars een gezinsvriendelijke stad te geven. Net als burgemeester kan je hier sterk op inzetten. Je kan er een prioriteit van maken, Aalst in die richting  duwen. Het is duidelijk dat ik dit wil doen.  

 

GRAAG WONEN

Een stad moet mooi zijn, vanuit mijn departement Openbare Werken heb ik natuurlijk heel wat accenten kunnen leggen. Grappig is dat je die snel vergeet, onze nieuwe pleinen hebben we al genoeg besproken, maar persoonlijk geniet ik nog altijd van de Nieuwstraat, iedere keer zitten wel mensen op die betonnen banken, die wandel-winkelstraat is echt geslaagd. Maar zo moeten we nog klemtonen leggen, met kleine ingrepen ervoor zorgen dat we hier graag wonen.

ENERGIEVRIENDELIJK

 

 

 

 

 

We moeten blijven inzetten op energiezuinig bouwen. In de stad zijn we daar ook mee bezig. De groepsaankopen die al werden georganiseerd hebben heel wat Aalstenaars geld bespaard. Die mensen hebben nu echt de beste tarieven, ik heb daar mee de kar getrokken maar voor alle duidelijkheid, we zijn er nog niet. De vzw BEA (beheer energie aalst) die net daarvoor binnen de stad werd opgericht blijft daar heel actief mee bezig. Ze hebben een eigen website, daar is heel wat informatie te vinden.

AALST GROENE STAD

Als tweede grootste stad in Oost-Vlaanderen mogen we best fier zijn op al het groen dat we hebben. We lieten voor het woonsymposium in de maand juni een immense luchtfoto afdrukken van de stad en dan pas viel het mij op dat er nog echt een groene long is, we gaan die koesteren. Ons stadspark blijven we met de grootste zorg onderhouden. We blijven natuurlijk een stad. Waar we kunnen en waar het nut heeft, zorgen we voor groen. We moeten echter beseffen dat het ook veel inspanningen vergt om het allemaal degelijk te onderhouden. Er kruipen daar heel wat manuren in. dat is ook de reden waarom we in het centrum zelf soms opteren om een plein aan te leggen. daar kan je ook activiteiten op organiseren.

 

OP MAAT VAN DE BUURT

 

 

 

 

 

Het leven in een stad of in een deelgemeente moet je apart bekijken, gescheiden van elkaar. Wat er bij mij vooral moest gebeuren was het behoud van de eigenheid, want één zaak is zeker in Groot-Aalst, iedere inwoner van een deelgemeente is terecht fier op zijn of haar dorp, dat willen we nog meer benadrukken en vooral dus behouden. De komende zes jaar moeten we werk maken van het wonen aan de Dender. In de buurt van de Pierre Corneliskaai zijn mooie projecten te realiseren.

FIETSPADEN-MOBILITEIT

 

 

 

 

 

Moet de auto weg uit de stad? We moeten daar eerlijk over zijn, dat wordt een moeilijke opgave, dus zoeken we alternatieven en proberen die nog aantrekkelijker te maken. In ieder geval gaan we het zoekverkeer stoppen want naast de reeds bestaande parkings openen we volgend jaar de Hopmarktparking. Ons fietspadennetwerk kan de auto ook vanzelf bannen. Het comfort van de fietsgebruikers moeten we dus serieus verhogen. ervoor zorgen dat je vanuit de deelgemeenten veilig naar het centrum kan fietsen is de grootste opdracht. We hebben nog veel werk dat geef ik toe. Tegelijkertijd pakken we ook de mobiliteit aan want ook daar hebben we nog enkele problemen op te lossen.

 

AFVALARME STAD

De afvalberg kunnen we in Aalst al behoorlijk de baas, we kunnen daarvoor gelukkig terugvallen op een uitstekende werking van de intercommunale ILVA. In de eigen stad proberen we met ons stadsreinigingsdiensten de straten proper te houden. Niet makkelijk, want, niet iedereen houdt zich aan de regels. De vuilbakjes zitten soms een uur nadat onze mensen ze leegmaakten opnieuw vol. Ik hoop daar echt op ieders inzet. Onze stadsmedewerkers blijven in ieder geval dag na dag het gevecht aan gaan tegen het afval. Help je ze mee?

|Design by Printevent ® Web Solutions | © 2012 Alle Rechten Voorbehouden Ann Van de Steen |